Leki na receptę

Leki na receptę
Seretide 125 http://www.gsk.com.pl/produkty/Adjupanrix.html

Bardzo wielu ludzi zastanawia się nad sensem wprowadzenia recept na leki. Czy są one konieczne? Co zrobić w przypadku, gdy ważność recepty skończyła się, a najbliższa wizyta u lekarza jest zaplanowana dopiero za kilka dni? Warto bowiem pamiętać, że każdą receptę można zrealizować w ciągu kilku dni, od momentu jej wystawienia.

Ideą, która przyświecała twórcą ustawy refundacyjnej jest chęć kontroli nad niektórymi lekami. Wiąże się to przede wszystkim z kwestiami finansowymi i organizacyjnymi. Głównymi argumentami przemawiającymi za lekami na receptę jest konieczność ograniczenia swobodnego dostępu ludzi do tych medykamentów, które są niebezpieczne dla zdrowej osoby, a ponadto jest na nie duże zapotrzebowanie ze strony konkretnych pacjentów.

Zupełnie inaczej na dane zagadnienie patrzą niektórzy farmaceuci i pracownicy aptek. Część aptek skarży się także na problem z realizowaniem recept, które nie zawsze są kompletnie wypełnione przez lekarzy. Powodem takiej sytuacji jest brak pewności co do wysokości refundacji i jej charakteru. W przypadku wykrycia nieprawidłowości główna odpowiedzialność spada na lekarza wypisującego receptę.

Rodzice powinni pamiętać, że szczepienia ochronne mają na celu zapobieganie zakażeniu Buderhin  ulotka

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *