Leki na receptę

Leki na receptę
Seretide 125 http://www.gsk.com.pl/produkty/Adjupanrix.html

Bardzo wielu ludzi zastanawia się nad sensem wprowadzenia recept na leki. Czy są one konieczne? Co zrobić w przypadku, gdy ważność recepty skończyła się, a najbliższa wizyta u lekarza jest zaplanowana dopiero za kilka dni? Warto bowiem pamiętać, że każdą receptę można zrealizować w ciągu kilku dni, od momentu jej wystawienia.

Ideą, która przyświecała twórcą ustawy refundacyjnej jest chęć kontroli nad niektórymi lekami. Wiąże się to przede wszystkim z kwestiami finansowymi i organizacyjnymi. Głównymi argumentami przemawiającymi za lekami na receptę jest konieczność ograniczenia swobodnego dostępu ludzi do tych medykamentów, które są niebezpieczne dla zdrowej osoby, a ponadto jest na nie duże zapotrzebowanie ze strony konkretnych pacjentów.

Zupełnie inaczej na dane zagadnienie patrzą niektórzy farmaceuci i pracownicy aptek. Część aptek skarży się także na problem z realizowaniem recept, które nie zawsze są kompletnie wypełnione przez lekarzy. Powodem takiej sytuacji jest brak pewności co do wysokości refundacji i jej charakteru. W przypadku wykrycia nieprawidłowości główna odpowiedzialność spada na lekarza wypisującego receptę.

Rodzice powinni pamiętać, że szczepienia ochronne mają na celu zapobieganie zakażeniu Buderhin  ulotka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *